Stilmallen

En förklaring på vad som gör Vad i stilmallen.body { Hela bakgrunden. #FFFFFF;
a { Länkar som finns i inläggen
#wrapper { Det stora "pappret"
#header { Den snygga bilden överst
#side { Sidkolumnen med länkar och din profilbild
#content { Där inläggen skrivs
h3 { Rubrikerna till inläggen
.navheader { Rubrikerna i sidkolumnen
.nav a { color: #000000; } Länkarna i sidkolumnen
.entrybody { Själva texten i inläggen
.entrymeta { Datumet och tiden under inläggen eller ovanför
.entrymeta a { color: #B680B8; } Kategorin och antalet kommentarer
.commentheader { Rubriken i kommentarerna, namnet på den som kommenterar
.commenttext { Själva texten som kommenteras
.commentmeta { Datumet och tiden under kommentarerna
.commentmeta a { color: #809FFF; } Länken till den blogg som kommenteras
.separator { Linjen mellan inläggen
#1 - filippa

tack så mycket :)!

din blogg är jättebra.