Enklaste sättet att skriva en text i menyn

Här ska jag visa hur du på ett enkelt sätt kan skriva en info/text i din meny.

Lite tips innan:

Detta bestämmer typsnitt, storlek,att texten ligger åt vänster samt färgen grå. Ändra efter ditt tycke.
<font face="verdana" size="1"align="left" "color="gray">

Har du inte den här koden, lägg in den först

<div id="side">

<div id="profile">


Du avslutar din text med den här koden

</div>

För att göra mellanslag så att inte texten går ihop, använda

<br />

Om du tycker att texten ligger för högt upp i menyn kan du "hoppa" ner den med <br />